Kontaktinfo til trenere og lagledere finnes under lagsidene.

Andre kontakter:
DOMMERKONTAKT: Guri Evjen Kallar  –
MATERIALFORVALTER: Torunn D Weiseth – 92679528