Kontaktinfo til trenere og lagledere finnes under lagsidene.

Andre kontakter:
DOMMERKONTAKT: Nina Trondsen – 92417956
MATERIALFORVALTER: Torunn D Weiseth – 92679528