Lagledelse:
Trener(e):
Marit Sissel Sletne Alsethaug – 95131791

Hanne Kleven Kyllotrø – 95847300
Tina Alsethaug – 97076029
Kristine Østby – 48078660

Lagleder(e):
Lena I Hammerhaug – 47654072
Cathrine Fuglem
92426923