Lagledelse:
Trener(e):
Gretha Røset – 90023487
Håvard Aunehaugen– 95219577

Lagleder(e):
Kristin Østbyhaug –  99297417

Treningstider: