Selbu IL handball innkaller til ekstraordinært årsmøte tirsdag 09.04 kl 18 i Klubbhuset ved Sentralbanen. Hovedlaget, Selbu IL kjører sitt ekstraordinære årsmøte samme sted kl 18.30.